Frederic Bastiat

19th-wieczny filozof i ekonomista, znany ze swoich poglądów na temat roli państwa w rozwoju gospodarczym. Frederic Bastiat był znany wskazując błędy w protekcjonistycznych, a także innych zasad politycznych i gospodarczych, poprzez satyrę. Pisał "Sofizmaty ekonomiczne", mieszkając w Anglii w okresie rewolucji przemysłowej, a "ustawa", dzieło przedstawiające, jak wolne społeczeństwo może rozwijać się poprzez system po prostu prawnym. Bastiat zmarł w 1850 roku.