Frédéric Bazille

Frédéric Bazille urodził się w 1841 roku w Montpellier, we Francji, w bogatej mieszczańskiej protestanckiej rodzinie . W 1859 roku zaczął studiować medycynę w Montpellier, a w roku 1862, kontynuował studia medyczne w Paryżu, w tym samym czasie uczestniczy w zajęciach malarstwa w Atelier Gleyre, gdzie spotkał Moneta, Renoira i Sisleya. Stali się bliskimi przyjaciółmi; Bazille pomagał Monetowi finansowo, spędzali razem dużo czasu podczas malowania obrazu 'Plener w lesie Fontainebleau', Honfleur . W 1864 Bazille porzucił studia medyczne na rzecz malowania.Jego  najbardziej znane dzieło, The Pink Dress (ok. 1864, Musée d'Orsay, Paryż). Obraz ten łączy w sobie obraz, portret, Kolejnr znany obraz to Family Reunion 1867/68 (Musée d'Orsay , Paryż).Frédéric Bazille  w sierpniu 1870 r. dołączył do pułków wojskowych , miesiąc po wybuchu wojny francusko-pruskiej. W dniu 28 listopada tego roku był w oddziale w bitwie pod Beaune-la-Rolande gdzie jego oficer został ranny. Objął po nim dowództwo i poprowadził szturm na pozycję Niemiec. Został trafiony dwa razy w nieudanym ataku i zginął na polu walki w wieku lat dwadziestu ośmiu. Jego ojciec udał się na pole walki kilka dni później aby zabrać jego ciało