Frederick Banting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiował medycynę na Uniwersytecie w Toronto. Prowadził badania w instytucie naukowym przy uniwersytecie od 1921 roku. Zajmował się działaniem hormonu wytwarzanego w trzustce zwierzęcej. Odkrył wraz asystentem Charlesem Bestem w roku  1922 insulinę. 
Za odkrycie insuliny w roku 1923 otrzymał Nagrodę Nobla.  W 1934 król Anglii Jerzy V nadał Bantingowi tytuł szlachecki Sir. Zginął w wypadku lotniczym w trakcie lotu do Anglii w 1941 roku.