Lord Frederic Leighton

Frederic Leighton, był jednym z najbardziej znanych brytyjskich artystów XIX wieku.Otrzymał wiele krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień, był dobrze zaznajomieni z członków rodziny królewskiej i większość wielkich artystów, pisarzy i polityków z końca epoki wiktoriańskiej.
  On urodził się w Scarborough, Yorkshire do lekarza rodziny. Jego ojciec był lekarzem, a dziadek był lekarzem podstawowej do rosyjskiej rodziny królewskiej w Sankt Petersburgu, gdzie zgromadził duży majątek. Kariera Leighton był zawsze amortyzowany przez tego bogactwa rodziny, jego ojciec płaci mu zasiłek w całym jego życiu. Leighton rodzice martwili się o jego wybór kariery, jak pisał w liście z 1879, "Moi rodzice otaczają mnie z każdej placówki do nauki rysunku, ale zdecydowanie discountenanced pomysł mojego bycia artystą chyba mogę być wybitnym w sztuce". Leighton udało się zostać "wybitnym w sztuce" z Queen Victoria kupuje swój pierwszy obraz w 1855 roku, aw 1878 roku osiągnął szczyt swojej profesji, staje Prezes Royal Academy of Arts. Nigdy się nie ożenił, a tuż przed śmiercią z powodu niewydolności serca w 1896 roku, został uszlachetniony, stając Frederic, Lord Leighton, Baron of Stretton. On jest jedynym brytyjskim artystą, który otrzymał ten zaszczyt i został pochowany w katedrze Świętego Pawła.