Frédéric FRANCOIS-MARSAL

 

 

 

 

Urodził się w 1874 roku w Paryżu. Ukończył m.in. liceum Louis-le-Grand oraz école militaire de Saint-Cyr, po której służył jako oficer we francuskich Indochinach.

Po odbyciu służby wojskowej był finansistą w wielu bankach na terenie całej Francji.

W latach 1920-1921 był wojskowym  , bankierem   b ył ministrem  finansów  III Republiki  .  Zawirowania polityczne i finansowe Republiki   tłumaczą odejscie od tradycyjnej polityki finansowej rządu.

Dwa razy w ciągu 8 miesięcy poszukuje dla budżetu  pożyczek z Banku Francji . Zmiana sposobu prawa tworzenia nowych dochodów podatkowych , głównie poprzez zwiększenie podatku dochodowego oraz udostepnianie  kredytu w formie wieczystej renty do 6 % podatku zwolnionego czasowo do zwrotu dla  finansów publicznych . Widząc jakim  inflacja jest niepokojącym zjawiskiem , decyduje się  wspierać utworzenie komisji do monitorowania zmian w kosztach utrzymania (dekret z dnia 19 lutego 1920 r.) . Deficyt handlowy zmusza go do uchwalenia ustawy z dnia 30 kwietnia 1920 , która ustala zakaz importu dla zagranicznych towarów doprowadza do wielkiego skandalu. 8 czerwca 1924 objął funkcję premiera Francji. Dwa dni później objął tymczasowo urząd prezydenta Francji. 13 czerwca na miejscu prezydenta zastąpił go Gaston Doumergue. 15 czerwca stracił również stanowisko premiera Francji. Na tym stanowisku zastąpił go Édouard Herriot.W latach 1921–1930 był senatorem reprezentującym departament Cantal.Zmarł w 1958 w Gisors w wieku 84 lat.