Frederic Taber Cooper

Frederic Taber Cooper, Ph.D. (1864-1937), amerykański wydawca i pisarz. Urodził się 27 maja 1864 w Nowym Jorku, ukończył studia na Uniwersytecie Harvarda w 1886 roku i uzyskał LL.B. z Columbia University w 1887 roku. W dniu 29 listopada 1887 roku ożenił się z Edith Redfield w Nowym Jorku. Ojciec Edyty Amasę A. Redfield był prawnikiem w Nowym Jorku i autor. W 1888 roku został przyjęty do palestry w Nowym Jorku, ale szybko porzucił praktykę prawa. Wracając do Kolumbii, A. M. uzyskał on w 1891 roku, służąc jako instruktor nadzwyczajny łacinie aż do 1894 roku. W 1895 roku przyznano mu Columbia doktorat i stał profesor łaciny i sanskrytu na uniwersytecie w Nowym Jorku aż do 1902. Profesor Cooper był redaktorem wielu czasopism, w tym The New York handlowych Ogłoszeniodawcy (1898-1904), Forum (1907-1909), a przez krótki czas New York Globe. Zmarł w New London, Connecticut, wkrótce po powrocie z podróży do Europy w dniu 20 maja 1937 roku.